Udělení souhlasu

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti INPRO Čáslav s.r.o., se sídlem Jeníkovská 1815, 286 01 Čáslav, IČ 25108727, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49293 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu

 2. Uchování a zpracování osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Zpracování osobních údajů není prováděno automatizovaně, ale manuálně správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@inpro-caslav.cz.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovatjejich kopii
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípaděpožadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů